(do poniższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%) 

Informujemy, że poniższy cennik pełni funkcję informacyjną ogólną, ostateczna wycena projektu jest przeprowadzana na podstawie indywidualnych ustaleń z inwestorem w oparciu o zakres tematyczny, lokalizację, MPZP, WZiZT i uwarunkowania formalno-prawne.

 • Wycena części architektonicznej dla każdego rodzaju budynku:
 • Cena za projekt podlega indywidualnej analizie w oparciu o potrzeby inwestora, a także lokalizację obiektu
 • Cena proponowana budynki jednorodzinne i wielorodzinne za 1m2 PUM (powierzchnia użytkowa) od 45zł do 70zł netto
 • Projekty osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinne (zakres: mapa syt.-wys., opinia geologiczna, projekt architektoniczny, konstrukcyjny, elektryka, wod.-kan., c.o., drogowy, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, prowadzenie procedur do PNB) wycena indywidualna
 • Dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, hostele, pensjonaty), hal przemysłowych, biurowo-usługowych, sklepów wycena indywidualna

Projekty wymuszają przy wycenie wzięcia pod uwagę wielu elementów. Wycena projektu jest wymaga indywidualnej analizy ponieważ wynika głównie z nakładu prac projektowych a te z kolei uzależnione są m.in od:

 • wielkości (metrażu), złożoności konstrukcji, bryły, ilości kondygnacji, rodzaju dachu, występowania podpiwniczenia, parkingów, otoczenia etc.;
 • rodzajów instalacji, w skład których mogą wchodzić kolektory słoneczne, gruntowe wymienniki ciepła, pompa ciepła itd.;
 • ograniczeń formalno-prawnych;

W praktyce oznacza to, że inwestor winien mieć na wstępie ogólne założenia co do kształtu, wielkości i wyposażenia instalacyjnego inwestycji. Wystarczy przybliżony metraż, liczba kondygnacji, określenie pożądanego sposobu ogrzewania i wentylacji itd. Wówczas możemy zaproponować koszt wykonania projektu w oparciu o uwarunkowania prawne oraz WZ lub MPZP.

Przy opracowaniu brany jest pod uwagę następujący zakres prac w procesie projektowania:

 • przeprowadzenie wywiadu, czyli omówienie potrzeb i oczekiwań inwestora, klienta;
 • audyt działki;
 • opracowanie koncepcji architektonicznej ( rzuty i elewacje budynku)
 • wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej obejmującej: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt instalacji elektrycznej, projekt instalacji sanitarnych: c.o., wod-kan, gaz oraz obligatoryjnie dodatkowe opracowania wymagane do określonego zakresu projektu;
 • wykonanie projektu zagospodarowania działki;
 • wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku;
 • wykonanie analizy żródeł energii tzw OZE;
 • wykonanie wizualizacji (opcjonalnie);
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego obejmującego kalkulację kosztów wybudowania zaprojektowanego domu (opcjonalnie);
 • pomoc w organizacji formalności (opcjonalnie);
 • wydrukowanie i złożenie dokumentacji.

Przykładowa wycena wykonania projektu obejmuje następujące elementy:

 • audyt działki;
 • wykonanie koncepcji architektonicznej (rzuty i elewacje)
 • projekt architektoniczny (projekt budowlany)
 • projekt konstrukcyjny (projekt budowlany i wykonawczy)
 • projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej i opcjonalnie innych wymaganych;
 • projekt instalacji elektrycznej eNN;
 • projekt zagospodarowania działki;
 • projektowaną charakterystykę energetyczną;
 • wizualizację (2 ujęcia zewnętrzne budynku: elewacja frontowa i ogrodowa - opcjonalnie);
 • wydruk i oprawę kompletu dokumentacji – 4 egzemplarze w skali 1:100 (opcjonalnie konstrukcja skala 1:50)
 • nadzór autorski – 2 wizyty na budowie.
 • Projekt wykonawczy po otrzymaniu pozwolenia na budowę całości założenia skala 1:50 (opcjonalnie dodatkowa wycena)

Projekty zamienne w przypadku legalizacji budowy lub zmian istotnych:

 • wycena indywidualna liczona wg. cennika

Projekty budynków inwentarskich, projekty przebudowy, dobudowy, nadbudowy oraz projekty innych budynków wg kalkulacji indywidualnej.
Projekt konstrukcji wsporczej pod billboard oraz projekty innych konstrukcji wg kalkulacji indywidualnej
Przy zleceniu kompleksowym i dłuższej współpracy rabaty!