Wśród naszej oferty znajduje się również wykonywanie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku, oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 • Pracujemy na oryginalnym oprogramowaniu ArCADiaTermo 6. Zlecenia wykonujemy na terenie całej Polski.
 • Wykonujemy również Analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii do projektów budowlanych oraz użytku indywidualnego tzw. OZE.
 • Dla klientów indywidualnych, biur nieruchomości, spółdzielni, wspólnot, deweloperów, notariuszy oraz zarządców nieruchomości - przy stałej współpracy obniżamy ceny.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ określane jako CERTYFIKATY ENERGETYCZNE wykonujemy wg WT 2017, rozporządzenia obowiązującego dla budynków dla, których wniosek o PNB został złożony począwszy od 01-01-2017, dla budynków i mieszkań przed tą datą nadal obowiązuje rozporządzenie z dnia 06-11-2008 i dla tych obiektów również realizujemy dokumentację.

Maksymalne wartości EP:

 • Od 1 stycznia 2014 r. - 120
 • Od 1 stycznia 2017 r. - 95
 • Od 1 stycznia 2021 r. - 70

Przeprowadzamy certyfikację energetyczną dla:

 • Lokale mieszkalne
 • Budynki mieszkalne jednorodzinne
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne
 • Budynki zamieszkania zbiorowego
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Budynki przemysłowe
 • Budynki magazynowe
 • Dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową

W zakresie:

 • wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
 • wykonywanie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku - wycena
 • analiza zastosowania alternatywnych lub odnawialnych źródeł energii - wycena

Oferujemy przystępną cenę dla klienta, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów usługi.

Cena realizowanych przez nas certyfikatów, zależy od wymienionych poniżej wytycznych:

 • rodzaj budynku
 • kompletność oraz zawartość dokumentacji obiektu
 • instalacji sanitarnych
 • powierzchni budynku
 • stopień skomplikowania bryły
 • termin wykonania
 • konieczność wykonania inwentaryzacji 

Rodzaj obiektu:

Cena PLN brutto:

 

Lokal mieszkalny

  150

przy większej ilości mieszkań dajemy korzystne rabaty od 25 zł za lokal.

Dom jednorodzinny każda powierzchnia

 

Dodatkowy egzemplarz certyfikatu + uprawnienia

  200

 z dojazdem

 250

 GRATIS !

przy certyfikatach na osiedla domków jednorodzinnych dajemy rabaty i ogólną wycenę na inwestycję.

Budynek wielorodzinny

wycena

przy większej ilości budynków oraz stałej współpracy dajemy korzystne rabaty.

Budynek użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego

wycena

 rabaty do 10%
Inne budynki/obiekty (przemysłowe, magazynowe, zagrodowe i inne...)

wycena

 

Ostateczny koszt oraz termin, zostanie określony na podstawie ustaleń z Państwem.

Jesteśmy otwarci na negocjacje cenowe!

Zapraszamy na stronę www.certyfikaty.pracownia-projekty.pl