Informujemy, że ostateczna wycena projektu jest przeprowadzana na podstawie indywidualnych ustaleń z inwestorem w oparciu o zakres tematyczny, lokalizację, MPZP, WZiZT i uwarunkowania formalno-prawne.

Przy zleceniu kompleksowym i dłuższej współpracy rabaty!

Zapraszamy do kontaktu oraz umówienia się na pierwsze spotkanie w celu ustalenia warunków i zakresu projektu. W przypadku konsultacji przy decyzji o zleceniu projektu obniżamy wycenę o koszt konsultacji. Każdy zleceniodawca od 2021 roku do projektu dostaje teczkę projektową na dokumenty.

Do każdego przekazywanego projektu, klienci otrzymują teczkę na dokumentację gratis

Poniżej prezentujemy cennik świadczonych przez nasze biuro usług obowiązujący w 2021 roku

1

Konsultacje w biurze i do 10km

(powyżej 10km wycena indywidualna)

150 zł brutto/godzina

2

Analiza działki pod kątem zabudowy

(analiza MPZP, analiza w oparciu o WT i PB, dostępu do mediów, możliwości zainwestowania,dostępu do drogi, opracowanie koncepcyjne zagospodarowania)

od 700 zł

 

Koncepcja architektoniczna planowanej inwestycji - przydatna przed rozpoczęciem realizacji projektu budowlanego

(obejmuje rysunki elewacji, rzutów, zagospodarowanie terenu w oparciu o MPZP, WT, PB)

od 2800 zł

wycena w zależności od obiektu

3

Projekt przyłącza wodociągowego

wycena indywidualna

4

Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej

wycena indywidualna

5

Projekt zjazdu

od 1200 zł

6

Czynności wykonywane jako pełnomocnik

500 zł

7

Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia

od 1200 zł

8

Przygotowanie dokumentacji do WZ

od 1200 zł

9

Adaptacja projektu katalogowego komplet

projekt typowy kupuje inwestor

od 6000 zł

10

Projekt budowlany indywidualny, każdy rodzaj obiektu

wycena indywidualna

11

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa

wycena indywidualna

12

Zmiana sposobu użytkowania, projekty zamienne, legalizacja

wycena indywidualna

13

Kierowanie budową (projekt wykonany przez nasze biuro)

od 3000 zł

14

Kierowanie budową (projekt wykonany przez zewnętrzne biuro)

od 3500 zł

15

Nadzór autorski – 2 wizyty na budowie

 300 zł/ 1 wizyta

16

Zestawienie stali i drewna po wykonaniu projektu

wycena indywidualna

17

Wykonanie operatu wodno-prawnego,

badań geologiczno - inżynierskich,

instalacji teletechnicznych,

uzgodnienie konserwatorskie

wycena indywidualna

Podane ceny są cenami NETTO z wyłączeniem konsultacji BRUTTO
Obowiązujący podatek VAT wynosi 23%

 • W celu wcześniejszego ustalenia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny architekt Dariusz Kronowski 692 415 013.
 • Możliwe spotkania na przyszłym terenie inwestycji.
 • Koszt konsultacji architektonicznych obejmuje planowaną inwestycję, przy decyzji o zleceniu projektu naszej pracowni, pomniejszamy wycenę o w/w kwoty.
 • Cena za "PROJEKT INDYWIDUALNY" podlega indywidualnej analizie w oparciu o potrzeby inwestora, a także lokalizację obiektu.
 • Projekty osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinne (zakres: mapa syt.-wys., opinia geologiczna, projekt architektoniczny, konstrukcyjny, elektryka, wod.-kan., c.o., wentylacja.
 • klimatyzacja, projekt drogowy, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, archeologia, uzgodnienie u konserwatora zabytków - jeżeli konieczne, prowadzenie procedur do PNB) wycena indywidualna.
 • Dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, hostele, pensjonaty), hal przemysłowych, biurowo-usługowych, sklepów - wycena indywidualna.
 • Projekty budynków gospodarczych od 35m2 wzwyż - od 1000,00zł netto komplet dokumentacji, mapa do celów projektowych geologia - wycena odrębna.
 • Projekty indywidualne domów od 80m2 wzwyż - od 9000zł netto komplet dokumentacji, mapa do celów projektowych geologia - wycena odrębna.
 • Projekty hal, magazynów, obiektów biurowych i usługowych - wycena indywidualna.

Przykładowy zakres projektu przeznaczony do wyceny:

Lp. Rodzaj dokumentacji projektowej/usługi wg WT 2021
1 Wykonanie mapy do celów projektowych
2 Projekt zagospodarowania terenu / działki
3

Projekt budowlany  w branży architektonicznej/uszczegółowiony skala 1:100

Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej (bez zestawienia stali i drewna)

(w cenie wizualizacje, i koordynacja międzybranżowa)

4

Projekt instalacji elektrycznej zewnętrznej tzw. zalicznikowej od skrzynki do budynku

Projekt instalacji gazowej zewnętrznej tzw. zalicznikowej od skrzynki do budynku

Projekt instalacji zewnętrznej kanalizacji i wody

5

Podstawowe instalacje:

Projekt instalacji wod-kan w budynku

Projekt instalacji gazowej w budynku

Projekt instalacji elektrycznej w budynku

Dodatkowe instalacje:

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i rekuperacji (jeżeli będzie wymagana)

Projekt pompy ciepła (jeżeli będzie wymagana)

Projekt klimatyzacji (jeżeli będzie wymagana)

Projekt odkurzacza centralnego (jeżeli będzie wymagana)

Projekt fotowoltaiki (jeżeli będzie wymagana)

Projekt ogrzewania podłogowego (jeżeli będzie wymagane)

Smart dom  (jeżeli będzie wymagane)

inne rozwiązania (jeżeli będą wymagane)

6

Opinia geologiczna

Badania geologiczno-inżynierskie (jeżeli będą wymagane)

Projekt badań geologicznych przy terenach osuwiskowych i objętych ochroną konserwatorską (jeżeli będzie wymagane)

7 Pozyskanie warunków technicznych opinii i uzgodnień
8 Załatwianie formalności w urzędzie do chwili pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowę
9  Załatwianie formalności w urzędzie do chwili pozyskania ostatecznego pozwolenia na budowę
10 Prace dodatkowe jeżeli będą wymagane w oddzielnej wycenie
11 Nadzór autorski lub inwestorski na budowie
12 Operat wodno-prawny
13 Operat p-poż
14 Zestawienie stali i drewna (dodatkowo)
15 Zmiany nieistotne w projekcie do PINB (okna, ściany działowe etc.)
16 Przyjazd do PINB w trakcie oddawania do użytkowania budynku
17 Zmiany istotne, projekt zamienny, legalizacja
18 Uzgodnienie konserwatorskie (jeżeli będą wymagane)
19 Projekt zjazdu, uzgodnienie zjazdu, decyzja lokalizacji zjazdu

 

Projekty wymuszają przy wycenie wzięcie pod uwagę wielu elementów. Wycena projektu jest wymaga do indywidualnej analizy ponieważ wynika głównie z nakładu prac projektowych, a te uzależnione są m.in od:

 • wielkości (metrażu), złożoności konstrukcji, bryły, ilości kondygnacji, rodzaju dachu, występowania podpiwniczenia, parkingów, otoczenia etc.;
 • rodzajów instalacji, w skład których mogą wchodzić kolektory słoneczne, gruntowe wymienniki ciepła, pompa ciepła itd.;
 • ograniczeń formalno-prawnych;

W praktyce oznacza to, że inwestor winien mieć na wstępie ogólne założenia co do kształtu, wielkości i wyposażenia instalacyjnego inwestycji. Wystarczy przybliżony metraż, liczba kondygnacji, określenie pożądanego sposobu ogrzewania i wentylacji itd. Wówczas możemy zaproponować koszt wykonania projektu w oparciu o uwarunkowania prawne oraz WZ lub MPZP i WT 2021.

Przykładowa wycena wykonania projektu obejmuje następujące elementy:

 • audyt działki;
 • wykonanie koncepcji architektonicznej (rzuty i elewacje);
 • projekt architektoniczny (projekt budowlany);
 • projekt konstrukcyjny (projekt budowlany i wykonawczy);
 • projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej i opcjonalnie innych wymaganych;
 • projekt instalacji elektrycznej enn;
 • projekt zagospodarowania działki;
 • projektowaną charakterystykę energetyczną;
 • wizualizację (2 ujęcia zewnętrzne budynku: elewacja frontowa i ogrodowa - opcjonalnie);
 • wydruk i oprawę kompletu dokumentacji – 3 lub 4 egzemplarze w skali 1:100 (opcjonalnie konstrukcja skala 1:50), (piąty egzemplarz płatny dodatkowo);
 • Projekt wykonawczy po otrzymaniu pozwolenia na budowę całości założenia skala 1:50 (opcjonalnie dodatkowa wycena);
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego obejmującego kalkulację kosztów wybudowania zaprojektowanego domu (opcjonalnie);
 • pomoc w organizacji formalności (opcjonalnie);
 • wydrukowanie i złożenie dokumentacji;
 • Wykonanie zestawienia stali i drewna - wycena dodatkowa;
 • Wykonanie operatu wodno-prawnego, badań geologiczno - inżynierskich, instalacji teletechnicznych, uzgodnienie konserwatorskie - wycena dodatkowa;
 • Projekty budynków inwentarskich, projekty przebudowy i rozbudowy oraz projekty innych budynków wg kalkulacji indywidualnej;
 • Projekt konstrukcji wsporczej pod billboard oraz projekty innych konstrukcji wg kalkulacji indywidualnej;