dr inż. architekt DARIUSZ KRONOWSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń wpis w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów MP-1449, MPOIA/102/2008,

Architekt prowadzący. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 2003 roku. Członek Izby Architektów Rzezypospolitej Polskiej od 2008 roku. Specjalizuje się w projektowaniu budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, a także energooszczędnych, pasywnych oraz budynków w technologii kanadyjskiej i urbanistyce. Obecnie należy do MPOIA. Otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie architektury iurbanistyki, konserwacji zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Wykładowca akademicki ze stopniem doktora na Wydziale Architektury KAAFM od 2015 roku. Należy do Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej SEA/AAE.

mgr inż. architekt SANDRA KRONOWSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń wpis w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów MP-1724, MPOIA/008/2011,

Architekt prowadzący. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 2006 roku. Członek Izby Architektów Rzezypospolitej Polskiej od 2011 roku. Specjalizuje się w zakresie planowania przestrzennego i urbanistycznego, budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, projektów wnętrz i konserwacji zabytków. Obecnie należy do MPOIA.

mgr inż. architekt VLADYSLAV TORBIAK

Architekt. Asystent biura projektów. Doświadczenie przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, wykonywanie wizualizacji architektonicznych.

 

Architekci wyróżnieni w katalogach i na wystawach Architekci Małopolski 2010, 2017, 2021